Overal

overal spelen er vragen waarbij groen en grijs elkaar in de weg zouden kunnen zitten en waar door een te grote focus vergeten wordt dat juist groen de verbindende factor is. Groen is een fijn-stof-filter, brengt mensen bij elkaar (sociale cohesie) maakt de omgeving leefbaarder en levert zo economische waarden. In Lunetten vroeg mij mijn expertise en al gauw waren een ruimte zoekende school en het afval-scheidingsstation de eerste twee invullingen voor de Zoomburcht die daar A livingwall gaat heten. Toevallig was de verplaatsing ook gelijk een oplossing voor de verkeersdruk in de wijk.

.