Integrale aanpak

De kijk op het stationsgebied in Driebergen Zeist is enorm versnippert. We hebben te maken met:

- de ondertunneling van het spoor en daarbij de verbreding

- vernieuwing van het station 

- de Reehorst als onderdeel van de Lustwarande (cultuurhistorie)

- de A12

- en Hoofdstraat 26 eigendom gemeente Driebergen

- nieuwbouw Triodos

Aan alle kant mist alleen de integrale aanpak, alles wordt los van elkaar aangepakt. Hieronder wordt het samengevat en de winst is ruimte voor tuinen, een upgrade van het landgoed (rust en geen auto's) een ontsluiting (in het begin tijdelijk voor de ondertunneling later functioneel om te parkeren) en hiermee een totaal nieuwe manier van gebiedsontwikkeling. Binnen de muren van de Zoomburcht kan naast de harde sector als een hotel, vervoer en distributie ook ruimte gemaakt worden voor iets als een Ambachtsstraat, in de lijn van Lievegoed kunnen daar jongeren kennis maken met materie en een eerste stap maken in wereld van ambacht en duurzaamheid.